O Stowarzyszeniu

Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury rozpoczęło działalność w 1996 r. Podejmuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem twórczości dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia muzycznego. Poprzez organizację wielu koncertów i imprez krajowych i zagranicznych nawiązało liczne kontakty o szerokim zasięgu międzynarodowym (Czechy, Francja, Litwa, Niemcy, Ukraina, Węgry).

Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury realizuje program swojej działalności zgodnie ze statutem, poprzez realizację zadań z zakresu:

  1. Edukacji artystycznej dzieci i młodzieży uczęszczającej do Społecznego Ogniska Muzycznego
  2. Działalności koncertowej kwartetu Violinetta
  3. Organizacji kolejnych edycji Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych
  4. Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej i Chóru EUROPERA