OD ZIARENKA DO PŁÓCIENKA

Projekt miał na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży w zakresie tkactwa ludowego na Dolnym Śląsku. W ramach projektu zostało […]

Umiemy wiele, ale chcemy więcej

Projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, który ma na celu rozwijanie w uczniach zdolności […]

Europera – informacje o projekcie

Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna i Chór >EUROPERA< 15 października 2009 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Jaworskim Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury, a […]