Referencje

Kwartet „VIOLINETTA” powstał w 1992 roku i od tego czasu prowadzi działalność artystyczną na terenie kraju i zagranicą.