Referencje

Kwartet „VIOLINETTA” powstał w 1992 roku i od tego czasu prowadzi działalność artystyczną na terenie kraju i zagranicą.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Sejmiku Samorządowego Województwa Legnickiego
 • Międzynarodowego Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej w Polanicy Zdroju
 • Przeglądu Zespołów Kameralnych Euroregionu Nysa w Jaworze
 • Przeglądu Zespołów Kameralnych i Orkiestr Zdrojowych Dolnego Śląska

Uczestniczył w wydarzeniach artystycznych:

 • Krajowe Targi Kultury Unii Miasteczek Polskich w Wołowie
 • 340 rocznica położenia kamienia węgielnego pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze
 • Spotkania Miast i Gmin Województwa Legnickiego
 • Lubińskie Spotkania z Poezją Miłosną
 • Międzynarodowe Targi Chleba, Dni Jawora
 • Instytut Polski w Lipsku (prezentacja kulturalna Dolnego Śląska)
 • Instytut Polski w Wilnie (zakończenie obchodów Roku Moniuszkowskiego)
 • Otwarcie nowego budynku LO w Brzegu Dolnym
 • Otwarcie sali Rajców Miejskich w Głogowie
 • Otwarcie wystaw w Muzeum Regionalnym w Jaworze
 • Koncerty muzyki uzdrowiskowej w Szczawnie Zdroju

Brał udział w programach radiowych i telewizyjnych:

 • “ Lato z Jedynką” TVP I
 • “Wakacje z przygodą i biznesem” Radio Wrocław
 • “ Z siatką na motyle” TVP Wrocław
 • “Kolędy bliskie i znane” nagranie programu dla TV Lubin

Grał dla:

 • Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
 • Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Delegacji zagranicznych z: Riesa, Celle (Niemcy), Maroeuil, Arras (Francja)

Koncertował za granicą:

 • Francja, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Litwa

Współpracował z wieloma firmami i instytucjami m.in.:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • ING Bank Śląski
 • Telefonia DIALOG S.A.
 • Firmy: Gates,
 • Viessman,
 • Kommunal Technik,
 • Tarmac-Kruszywa Polska,
 • Kużnia Jawor
 • Koncern Energetyczny “Energia Pro” w Legnicy
 • KGHM Polska Miedź S.A. Lubin
 • Salon samochodowy Suzuki
 • Fundacja “Pożywienie darem serca”
 • Federacja Polskich Kobiet po Mastektomii
 • Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego
 • Urząd Wojewódzki w Legnicy
 • Urząd Miejski w Jaworze,
 • Urząd Miejski w Lubinie,
 • Urząd Miejski w Złotoryi
 • Starostwo Powiatowe w Jaworze
 • Powiatowa Komenda Policji w Jaworze
 • Muzeum Regionalne w Jaworze,
 • Muzeum Regionalne w Chojnowie,
 • Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
 • Centrum Kultury MUZA w Lubinie
 • Wzgórze Zamkowe w Lubinie
 • Legnickie Centrum Kultury
 • Liceum Ogólnokształcące w Jaworze
 • Teatr Miejski w Jaworze
 • Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju
 • Restauracja Rezydencja w Legnicy
 • Hotel Bolków
 • Klub-Kawiarnia Pod Muzami w Lubinie
 • CS-TD Kawiarnia Maska w Legnicy
 • Klub Muzyczny Impresja w Polkowicach
 • Pałac Ślubów w Lubinie
Posted in Kwartet Violinetta.