Europera – informacje o projekcie

Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna i Chór >EUROPERA<

15 października 2009 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Jaworskim Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury, a Euroregionalnym Centrum Kulturalnym St. Johannis Zittau e.v. z siedzibą w Zittau.

Dotyczy ono współpracy przy realizacji projektu p.n. “Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna i Chór >EUROPERA<”. Wspólnie z partnerem niemieckim przystąpiono do pozyskania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Koordynatorem ze strony polskiej została pani Bernadeta Stasz.

Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna i Chór >EUROPERA<, działa od 1992 roku i od tego czasu koncertuje w krajach europejskich takich, jak: Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Polska , Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy. W 2009 roku >EUROPERA< wystąpiła w Królewskiej Akademii Muzycznej w Brukseli, z koncertem dla zaproszonych gości Parlamentu Europejskiego. Realizowany od 19 – tu lat projekt, jest jedną z najciekawszych propozycji prezentujących muzykę klasyczną w wykonaniu młodzieży z trzech sąsiadujących krajów, w przedziale wiekowym od 12 do 22 roku życia. Innowacją projektu jest to, że dotychczas w historii regionu nie było możliwości uczestniczenia młodzieży, z trzech krajów – Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec, we wspólnym wykonywaniu dzieł chóralno – symfonicznych.

Projekt ten należy rozumieć jako przykład rozwoju między narodami, których wzajemne stosunki nie zawsze w przeszłości były bez obciążeń.

Europera powstała w 1992 roku z inicjatywy ówczesnych dyrektorów: Teatru w Görlitz – prof. dr. Wolfa Dietera Ludwiga i Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy – mgr Bernadety Stasz. Nazwa europera wywodzi się ze słów europa i opera (wł. “dzieło”), chcemy więc mieć udział w budowie i kształtowaniu europejskiego dzieła.

Dotychczasowe sezony koncertowe odbywały się pod patronatem wybitnych osobistości z Czech, Niemiec i Polski:

– prof. dr Rita Sűssmuth – Prezydent Parlamentu Niemieckiego – w latach 1994 -1997;

– Roman Herzog – Prezydent Niemiec – 1994,

– dr Gűnter Ermisch – Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości – 1995

– Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2010/2011 i 2012/2013

– Premysl Sobotka – Marszałek Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej – 2011

– Stanisław Tillich – Ministerpräsident des Freistaats Sachsen – 2011

 

 

 

 

Posted in Nasze projekty.