Historia malowana muzyką i kolorem

„Historia malowana muzyką i kolorem” jest  projektem edukacyjnym, który ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a takżekształtowanie postaw patriotycznych, poznanie historii, tradycji narodowych i szerzenie wartości patriotycznych wśród młodego pokolenia. Skierowany jest do uczniów szkół Powiatu Jaworskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • koncert w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego przy JSRK,
  • konkurs muzyczny mający na celu przybliżenie sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego jako artysty i polityka,
  • konkurs plastyczny p.t. „Historia malowana kolorem” polegający na wykonaniu  ilustracji do polskich pieśni patriotycznych.

 

 

Plakat

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Posted in Aktualności, Jsrk, Nasze projekty.