PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MUCHOWIE

Dnia 22 września 2018 r. pod patronatem Stanisława Laskowskiego – Starosty Jaworskiego został zorganizowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych „Przed Siebie” z Jawora, Piknik Organizacji Pozarządowych w Muchowie. Stowarzyszenia biorące udział w Pikniku przedstawiły swoją działalność statutową na rzecz lokalnej społeczności.

W pięknej scenerii i przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili również uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego przy Jaworskim Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury. Zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, a publiczność nie tylko oklaskiwała ich występy, ale również włączyła się śpiewając wraz z nimi utwory wszystkim doskonale znane, takie jak: „Piechota”, „Jak długo w sercach naszych”, „Marina”, „Hej sokoły” czy też piosenki turystyczne.

Udział w koncercie wzięli: Emilia Dobosz, Ksenia Duszeńko, Natalia Majka, Bartłomiej Marcinkiewicz, Julia Mospan, Barbara Pańczak i Wiktor Stępień. Uczniów przygotowali nauczyciele: Jolanta Trawnik, Natalia Sałocha i Stanisław Duszeńko.

Piknik był okazją, aby podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym za działalność na rzecz swoich lokalnych wspólnot oraz wyróżnić niektóre z nich, za współpracę w realizacji zadań na rzecz Powiatu. Stanisław Laskowski – Starosta Jaworski przyznał trzy statuetki, a jedną z nich otrzymało Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury za działalność i dokonania w dziedzinie kultury.

Posted in Aktualności, Społeczne Ognisko Muzyczne - wydarzenia.